Polecane strony

  • licznikapostazji.pl – publiczny spis powszechny apostatek i apostatów tworzony przez Lewicę
  • mapaapostazji.pl – mapa parafii w Polsce z informacją o zachowaniach księży podczas załatwiania formalności związanych z wyjściem z kościoła
  • wolnoscodreligii.pl – fundacja Wolność od Religii działa na rzecz realnego rozdziału kościoła od państwa oraz ochrony praw osób bezwyznaniowych
  • YouTube: Karol Fjałkowski – wykazuje wady i zagrożenia religii, filozofii i ideologii. Jeżeli uważasz, że chrześcijaństwo jest religią moralnie lub intelektualnie pociągającą, to oglądając filmy Karola, możesz okrutnie się zawieść
  • YouTube: Stacja Ateizm – program internetowy na żywo, który promuje pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspiera dyskryminowanych niewierzących oraz prowadzi dialog na temat wiary

Media o nas