0
0
0
0
Województwo Oświadczeń

Dane prezentowane na mapie są zbierane od 2020-12-11. Bazują na wygenerowanych oświadczeniach o wyjściu z kościoła. Wcześniej (od sierpnia 2019 do grudnia 2020), przy przygotowaniu 30 tys. oświadczeń, takich danych nie zbieraliśmy. Z tego powodu suma oświadczeń z mapy nie jest równa ogólnemu licznikowi wszystkich oświadczeń, który prezentujemy na głównej stronie.

Mapa jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, jej autorem jest gov.pl.